Naši konzultanti pripremili su naprednu obuku – Drugi dohodak i putni nalozi vanjskih suradnika koja je namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa, a cilj je edukacija korisnika oko specifičnosti obračuna drugog dohotka za tuzemne i inozemne suradnike te upoznavanje s načinom obračuna službenih putovanja za iste.

Datum održavanja: 26.4.2022.
Vrijeme održavanja: 9:30 – 15:00 sati
Napredna obuka održat će se putem aplikacije Zoom.

Sadržaj:

• Propisi i primici po osnovi kojih se ostvaruje drugi dohodak
• Ugovor o djelu tuzemnog suradnika
• Naknada za autorsko djelo/umjetničko autorsko djelo tuzemnog suradnika
• Drugi dohodak – oslobađanje od obveze doprinosa
• Troškovi službenih putovanja osoba koje ostvaruju primitke od drugog dohotka
• Način isplate drugog dohotka, oznake na nalozima za isplatu te izvješćivanje u obrascu JOPPD
• Isplate drugog dohotka zaposlenicima
• Drugi dohodak nerezidenata
• Pitanja i odgovori


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:

Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje. Dan prije edukacije, a najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka, dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti edukaciji.


NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 900,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 450,00 kn + PDV
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: