Danas se na Zagrebačkom Velesajmu održava konferencija Smart Cities 2021., u organizaciji Lider medie. Libusoft Cicom sudjeluje kao zlatni sponzor ovog događaja, a Tomislav Knežević, naš voditelj Odjela marketinga i prodaje, je pred okupljenim sudionicima i online publikom održao prezentaciju pod nazivom „Transparentnost – trend ili zakonska obveza?“.

Na konferenciji su čelni ljudi hrvatskih gradova predstavili nove projekte, otvorene natječaje i buduće planove. Pričalo se o iskustvima dobavljača i pružatelja pametnih usluga, tvrtkama koje, baš poput LC-a, svojim rješenjima pridonose uspješnoj integraciji inovacija te uz postojeće strategije implementacije pametnih rješenja vode do održivosti i podizanja kvalitete života u gradovima.

U sklopu konferencije održano je nekoliko izlaganja na temu: „Inovacije u službi građana – pametna rješenja u praksi“, a Tomislav Knežević, Voditelj marketinga i prodaje u LC-u sudjelovao je u tom bloku izlaganja te je prezentacijom „Transparentnost – trend ili zakonska obveza?“ prikazao našu LC Platformu Otvoreno i njene mogućnosti, koje smo razvili u svrhu digitalizacije i napretka modernih županija, gradova i općina.

Tomislav Knežević u svojem je izlaganju istaknuo kako građani žele i moraju znati na što grad „troši” novac, žele aktivno participirati u proračunu, predlagati i pridonositi rezultatima napretka. Istovremeno postoji i zakonska osnova koja govori da su županije, gradovi i općine dužni javno objavljivati informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama, te osigurati da te informacije budu lako dostupne i pretražive. Osluškujući zakonske promjene, ali i prilagođavajući se potrebama županija, gradova i općina, Libusoft Cicom prepoznao je potrebu za kreiranjem platforme koja će „pomiriti” sve te potrebe. Platforma Otvoreno građanima pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju s javnom upravom, te uvid u funkcioniranje županije, grada ili općine. Osmišljena je kao modularno web odredište koje omogućuje automatizirano korištenje izvještajnih jedinica (modula) prema želji i potrebama JLP(R)S. Osim funkcionalnosti platforme, Tomislav Knežević izdvojio je i izjave brojnih zadovoljni gradonačelnika koji su već uveli platformu u svoje poslovanje i uz njenu pomoć osnažuju poslovanje svog grada.

Konferencija se održala u hibridnom obliku – maksimalno dozvoljeni broj sudionika u dvorani u kombinaciji s online prijenosom.

Više o samoj konferenciji i programu: https://lider.events/smart-cities/