Datum održavanja: petak 5. veljače 2021. od 10:00 do 12:00 sati – potrebna samo prijava – popunjeno
LC WEBinar održat će se putem aplikacije Zoom i besplatan je za sve prijavljene.

Nije novost da su na temelju odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) sva tijela javne vlasti, a tako i jedinice lokalne i područne samouprave, obvezna na internetskim stranicama javno objavljivati niz podataka vezanih uz njihova područja rada, a osobito podatke o izvorima financiranja, proračunu, izvršenju proračuna i financijskom planu, kao i podatke o dodijeljenim bespovratnim sredstvima i pomoćima, odnosno podatke u smislu propisa kojim se uređuje područje javne nabave.

Međutim, dana 24. prosinca 2020. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/20), a kao jednu od najznačajnijih zakonskih novina valja istaknuti uvođenje obveze svim jedinicama lokalne i područne samouprave na internetsku objavu potrošenih javnih sredstava, na način da informacije budu lako dostupne i pretražive.

Nova zakonska formulacija je kratka i prilično jasna, ali površna i uska interpretacija nove zakonske obveze može potencijalno uzrokovati i dalekosežne neželjene štetne posljedice.

Stoga je, pored tehničkog ostvarivanja predmetne obveze, istu nužno promatrati kroz prizmu područja kojim se uređuje pravo na pristup informacijama, a osobito u odnosu na sve potencijalne situacije u kojima pravo na informiranje može interferirati u vrlo osjetljivo područje zaštite osobnih podataka.

O svemu navedenom, kao i eventualnim posljedicama propuštanja postupanja u navedenom smislu, izvijestit će vas naš pravni savjetnik Vedran Vukobrat, dipl. iur., a kako u provedbi kroz sustave izgleda jedinstveno informatičko rješenje pojasnit će Tomislav Knežević, Voditelj Odjela marketinga i prodaje LC-a

Program LC WEBinara

  • Transparentnost javnih financija – nova zakonska obveza za sve županije, gradove i općine
  • LC Platforma Otvoreno – digitalno – transparentno – dostupno

UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti na edukaciju.
LC WEBinar je besplatan za sve prijavljene.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA:
Sva mjesta na LC WEBinaru su popunjena