LC-škole

Pripremili smo za vas trodnevni edukacijski program koji omogućuje savladavanje osnova znanja koja su često u primjeni, a niste ih imali priliku naučiti brzo i sistematično i to na pravim primjerima iz prakse.

LC ŠKOLA Obračun plaće i drugog dohotka za početnike namijenjena je svima koji žele naučiti kako obračunati doprinose i porez, što je PK kartica, što osobni odbitak? Želite saznati kako voditi evidencije radnog vremena, što je plaća u naravi, kako obračunati naknade za godišnji ili bolovanje? Sve to naučite u LC Školi na primjerima iz prakse.

Nakon završetka edukacije polaznici će rješavati završni test radi ponavljanja i utvrđivanja usvojenog znanja. Po završetku LC Škole polaznici će dobiti uvjerenje o odslušanoj edukaciji.

Datum održavanja 21.- 23. 12. 2020.
LC škola održat će se online, putem aplikacije Zoom
Predavač: Fani Ptiček

Planirani program rada:

I.DAN (od 9:30 do 15:00h sa pauzom od 12:00 do 12:45h)
Zakonska regulativa koja uređuje pravo na plaću od nesamostalnog rada

 • Zakonska regulativa koja uređuje pravo na plaću
 • Obračun doprinosa i poreza
 • PK kartica i osobni odbitak
 • Isprava o plaći, naknadi plaće i o otpremnini
 • JOPPD obrazac
 • Nalog za plaćanje
II.DAN (od 9:30 do 15:00h sa pauzom od 12:00 do 12:45h)
Evidencija radnog vremena i obračuni plaće od nesamostalnog rada na primjerima
 • Evidencija radnog vremena
 • Plaća zaposlenika na puno radno vrijeme
 • Plaća zaposlenika na nepuno radno vrijeme, plaća radnika HRVI…
 • Plaća u naravi
 • Naknada plaće za godišnji odmor
 • Naknada plaće za bolovanje
III.DAN (od 9:30 do 15:00h sa pauzom od 12:00 do 12:45h)
Obračuni plaće od nesamostalnog rada na primjerima
 • Neoporezivi primici
 • Ostale oporezive isplate uz plaću
Drugi dohodak te obračuni na primjerima
 • Ugovor o djelu iz neta/ bruta
 • Autorska naknada
 • Umjetnička naknada

Završni test, ponavljanje gradiva


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE WEBINARU
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije webinara (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti webinaru.

Upute za ulazak i sudjelovanje na LC WEBinaru (PDF)


NAPOMENA:

Cijena trodnevne LC Škole je 1.500,00 kn + PDV

Navedeni iznos, molimo, uplatite zaključno s 18.12.2020. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, pod model plaćanja navesti 00 42994-OIB korisnika. Potvrdu o uplati pošaljite na e-mail info@spi.hr.

Korisnici LC SPI rješenja uplatu mogu izvršiti i nakon održanog webinara.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

U cijenu webinara uključeni su prezentacija u pdf formatu i video zapis webinara.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


Prijavnica: