Podrška korisnicima

Izuzetnu pažnju poklanjamo podršci u svakodnevnom radu naših korisnika kao i usavršavanju isporučenog proizvoda ili usluge. Kako bismo Vam mogli što brže pomoći pripremili smo više različitih načina za pružanje podrške. Posebno izdvajamo uslugu LC WebTicketing – sustav slanja i obrade korisničkih zahtjeva, kao najbrži način za kvalitetno rješavanje korisničkih zahtjeva.

Našim je korisnicima dostupna i Baza znanja s dokumentima za pomoć u radu s aplikacijama i rješenja za neke od čestih problema na koje naši korisnici nailaze u svom svakodnevnom radu.

Na stranici za preuzimanje možete pronaći datoteke potrebne za nadogradnju SPI programa, kao i vodiče za nove verzije.