LC na seminaru | SPIU pripremi regionalnih seminara i stalnog kontakta s korisnicima iz Dalmacije, LC sudjeluje i na seminaru Udruge financijskih i računovodstvenih djelatnika koji se od  21.  do 23. listopada 2010. godine održava u hotelu SOLINE u Brelima. Na skupu se okupilo oko 150 sudionika a LC je imao prezentaciju u uvodnom djelu rada Udruge.

 

SOLINE u Brelima | SPI