Dana 07. srpnja 2017. godine  u Hotelu Antunović, kao drugi u nizu LC pravnih seminara vezanih uz vrlo aktualnu temu uvođenja poreza na nekretnine, održano je Konzultantsko savjetovanje – seminar – Porez na nekretnine: Priprema i donošenje općih akata.

Naši stručni predavači su, s ciljem donošenja zakonitih te potpunih gradskih i općinskih podzakonskih akata kojima se uređuje oporezivanje nekretnina, u svojim izlaganjima obradili i predstavili postojeći normativni okvir, odnosno radnje koje je u istom smislu potrebno poduzeti te odgovarali na upite polaznika u vezi aktualne problematike uvođenja poreza na nekretnine.
 
Obzirom na česte upite i iskazani interes nadležnih službenika s područja Poslovnog centra Dalmacija, odlučili smo organizirati savjetovanje istog naziva koje će se održati 30. kolovoza 2017. godine u hotelu Atrium u Splitu (Ul. Domovinskog rata 49). 

Konzultantsko savjetovanje je namijenjeno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.
 
Predviđeni program rada:
 

09:30 – 11:00 – O zakonitosti općih akata jedinica lokalne samouprave i nadležnosti za donošenje i sadržaj odluka o porezu na nekretnine
 
11:00 – 11:30 – Kratka pauza 
 
11:15 – 13:00 – Osvrt na otvorena pitanja i odgovori na često postavljena pitanja u vezi uvođenja poreza na nekretnine
Kako za ovu priliku nisu angažirani vanjski predavači, predmetno izlaganje uz osvrt na sve obrađene teme održat će Vedran Vukobrat, dipl. iur., pravni savjetnik u Sektoru financija i logistike tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o.

NAPOMENA:

Prema cjeniku usluga 1-1/2017, točka 1.8., cijena konzultantskog savjetovanja – seminara iznosi 800,00 kn + PDV po sudioniku/radionici. Uzimajući u obzir da je navedeno savjetovanje kraćeg trajanja i da neće sudjelovati vanjski predavači, kotizacija za konzultantsko savjetovanje – seminar u Splitu iznosi 400,00 kn + PDV po sudioniku/radionici.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na besplatno konzultantsko savjetovanje – seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje. 

Ukoliko se odlučite sudjelovati na savjetovanju, molimo Vas da najkasnije do 25.08.2017. godine u 12:00 sati  izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE. Prijaviti se možete isključivo putem web-a (priložene PRIJAVNICE).

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 25.08.2017. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail info@spi.hr. Pod model plaćanja navesti 00 32979-OIB korisnika. Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog seminara. U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 25.08.2017. godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 25.08.2017. izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.