Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave .
Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti donesena je Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19) kojom je propisan izgled i sadržaj Izjave, prateća dokumentacija, način i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima.
Novost je da se Izjava daje i na temelju naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno vanjske revizije. Također, proširen je obuhvat pitanja na područje transparentnosti i upravljanja imovinom.
Podsjećamo na donošenje novih procedura koje zahtijevaju pitanja iz Upitnika.

Predavač: Mirela Crndić

Radionica je namijenjena trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više JLP(R)S

Datum održavanja: 02. ožujka 2020.

Mjesto održavanja: LC Zagreb (Remetinečka cesta 7a, Zagreb)

Planirani program rada  je:
• Predstavljanje zakonskih izmjena i pojašnjenje zakonskih odredbi
• Pregled pitanja iz Upitnika po pojedinim područjima sa naglaskom na potrebna testiranja i uzorak testiranja
• Primjeri izjava 1a i 1b

Planirano trajanje obuke: 09:30-15:00h


NAPOMENA:
Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na jednu od ovih adresa: marina.pericic@spi.hr ili andjela.markovic@spi.hr

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.
U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali i prigodna zakuska.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


Prijavnica: