Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika drugih pravnih osoba kojima je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedna ili više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave .
Na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti donesena je Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, br. 95/19) kojom je propisan izgled i sadržaj Izjave, prateća dokumentacija, način i rokovi sastavljanja i predaje Izjave te rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima.
Novost je da se Izjava daje i na temelju naloga i preporuka Državnog ureda za reviziju, odnosno vanjske revizije. Također, proširen je obuhvat pitanja na područje transparentnosti i upravljanja imovinom.
Podsjećamo na donošenje novih procedura koje zahtijevaju pitanja iz Upitnika.

Konzultantsko savjetovanje namijenjeno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Datum održavanja 05.03.2021. u trajanju od 09:30-15:00 sati
Konzultantsko savjetovanje održat će se putem aplikacije Zoom.

Planirani program rada  je:
• Predstavljanje zakonskih izmjena i pojašnjenje zakonskih odredbi
• Pregled pitanja iz Upitnika po pojedinim područjima sa naglaskom na potrebna testiranja i uzorak testiranja
• Primjeri izjava 1a i 1b


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti na edukaciju.


NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1.000,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.
Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: