Imovina je jedna od najznačajnijih dodatnih vrijednosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika. Sve više se od strane nadležnih institucija provode inicijative aktiviranja imovine i stvaranja dodatnih vrijednosti temeljem toga.
Temelj za aktiviranje je pravovaljana računovodstvena i sadržajna informacija o osnovnim sredstvima kojima raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stoga vam donosimo Konzultanstko savjetovanje – Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje-korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S.

Datum održavanja: 8.12.2021. godine
Vrijeme održavanja: od 09:30 do 15:00 sati
Oblik održavanja: putem aplikacije Zoom

Sadržaj radionice:

  • Dugotrajna imovina i sitni inventar
  • Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
  • Uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti – obveza Odluke Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
  • Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu
  • Godišnji popis imovine: svrha, obveznici, rokovi, priprema, odluke Čelnika i najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
  • Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
  • Korištenje podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine
  • Međusobni prijenosi nefinancijske imovine između proračuna
  • P-VRIO obrazac –  izrada bilješki i problematika konsolidacije

 


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti na edukaciju.


NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na konzultantskom online savjetovanju iznosi 1.000,00 kn + PDV po sudioniku.
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV.

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.
Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.
Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: