Jedinstvena prilika – po prvi puta potpune informacije za Povjerenstva i administrativno tehničke službe.

Uvažavajući potrebe stalne edukacije stručne javnosti i rasprave oko eventualnih dvojbi tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. organizira cjelodnevnu konzultantsku radionicu na temu PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA – praktična provedba Zakona i Pravilnika.

Konzultantska radionica će se održati 04. studenog 2016. godine s početkom u 09:00 sati u Panorama Zagreb Hotelu, Trg Krešimira Ćosića 9
(zbog visokog broja prijava adresa je promijenjena s prvotne u LC prostorima).
Predviđeno trajanje radionice je do 15:30.

Konzultantska radionica namijenjena je prvenstveno povjerenstvima i administrativno tehničkim službama za procjenu vrijednosti nekretnina u JLP(R)S županija i velikih gradova, te samoupravama koje su prema dosadašnjim prijavama i anketama iskazale veliki interes za sudjelovanje na ovom događanju u studenom.

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) (dalje u tekstu: Zakon) stupio je na snagu 25.07.2015. godine i njime se uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina. Uz Zakon donesena su i dva pravilnika: Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15, dalje u tekstu: Pravilnik) kojim su uređeni detalji u vezi podataka, metoda i oblika procjembenog elaborata, te Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/15, 122/15), kojim su uređena pitanja vezana uz uspostavu i upravljanje informacijskom aplikacijom za upravljanje podatcima – eNekretnine. Navedenim propisima uspostavljen je sustav vrednovanja nekretnina u RH tako da je nedvosmisleno određeno kroz tri nosiva stupa:

• tko smije izraditi procjenu vrijednosti nekretnina,
• prema kojim metodama se izrađuju procjene vrijednosti nekretnina
• na temelju kojih podataka.

Od stupanja na snagu Zakona, uočene su brojne dileme u njegovoj primjeni. Predavači, nositelji izrade Zakona i pripadnih podzakonskih akata, ponudit će odgovore i konkretna rješenja u skladu s važećim propisima. Ulaganja u nekretnine sadrže cijeli niz rizika, a najveći je osiguranje uloženih sredstava u slučaju spora. Upravo pod zaštitom ulaganja investitora nalazi se problematika procjene vrijednosti nekretnina. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadni pravilnici jamstvo su investitorima i građanima da će vrijednost njihovih nekretnina biti ispravno procijenjena i tako osigurana sredstva koja su uložena.


Kotizacija po osobi uključuje: stručna predavanja autora Zakona (Uhlir, Majčica), prezentacije, radni materijal – PRIRUČNIK O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (prvo izdanje nakladnika Društvo građevinskih inženjera Zagreb, opsega preko 350 kolor strana i s cijenom oko 350 kn u slobodnoj prodaji), osvježenje, prigodni domjenak.

Kotizacija ukupno iznosi 1.000,00 kn + PDV po sudioniku. 

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 31. listopadom 2016. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr.
Pod model plaćanja navesti 00  50682-OIB korisnika.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održane konzultantske radionice.

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 31. listopada 2016 godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 31. listopada 2016. izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.
Prijave su moguće putem formulara na ovoj stranici.