Cilj savjetovanja je prezentirati Upitnik o fiskalnoj odgovornosti s potrebnim procedurama. Naša stručnjakinja navest će i primjere popunjavanja odgovora na pitanja iz Upitnika te prezentirati plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Savjetovanje je namijenjeno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S. Vrijeme edukacije: 23. veljače 2024., od 9,30 do 15 sati  Mjesto edukacije: ZOOM