Naprednu obuku “Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini” organizirali smo u sedam različitih termina te u nekoliko gradova – Zagrebu, Splitu i Osijeku. Za svaki od predviđenih termina broj prijava je ograničen, stoga se predbilježite na vrijeme. Cilj radionice je educirati polaznike u obračunu godišnjeg obračuna poreza u LC150. Namijenjena je