Organizirali smo još jedno savjetovanje na vječnu temu specifikacije nepovezanih uplata. Cilj savjetovanja je objasniti svrhu SNU aplikacije te educirati polaznike o načinu analiziranja podataka u SNU i PKK, jednako kao i naučiti ih kako se radi obrazac SNU za pojedine slučajeve. Savjetovanje je namijenjeno korisnicima e-porezne te osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca