Za sve naše korisnike aplikacije Računovodstvo proračuna (147), odnosno korisnike proračunskog računovodstva, pripremili smo naprednu obuku tijekom koje ćemo obuhvatiti rad u malim alatima aplikacije te ukazati na najčešće pogreške kod računovodstvenih evidentiranja. Vrijeme održavanja: 2. lipnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati Mjesto održavanja: ZOOM Predavač: Mirela Crndić Sadržaj:  U sklopu aplikacije 147 postoje