Libusoft Cicom organizirao je trodnevnu LC školu u sklopu koje će polaznike poučavati temama vezanim uz obračun plaća i drugi dohodak. Tijekom tri dana obuhvatit ćemo potrebnu zakonsku regulativu, evidenciju radnog vremena i obračune plaća od nesamostalnog rada na primjerima te drugi dohodak. Datum održavanja: 15. ožujka 2023., 16. ožujka 2023. i 17. ožujka 2023.