Od 1. siječnja 2023. uredsko poslovanje ulazi u suvereno elektroničko doba. U skladu s Uredbom o uredskom sve javne i državne institucije poslovat će na sasvim drugačiji način, a među njima i svi vi koji koristite naše SPI Uredsko poslovanje. Kako bismo vam na vrijeme osigurali sve potrebne informacije o pravilima poslovanja te njihovoj primjeni