Korisnicima programa SPI/Obračun plaća i drugog dohotka pripremili smo obuku “Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u godini”. Cilj radionice je educirati korisnike kako napraviti godišnji obračun poreza na dohodak u programu SPI/Obračun plaća i drugog dohotka. Namijenjena je svim korisnicima programa SPI/Obračun plaća i drugog dohotka. Datumi održavanja: 17. 11.2022. (Zagreb),