Cilj radinoce je objasniti svrhu SNU aplikacije. Educirati polaznike na koji način analizirati podatke u SNU i PKK, te kako se radi obrazaca SNU za pojedine slučajeve. Namijenjena je korisnicima e-porezne, osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata. Datum održavanja: 30.09.2022. Vrijeme održavanja: 09:30 – 15:00 sati Radionica će se