Cilj radionice je samostalno podešavanje predložaka, računa, uplatnica, rješenja. Radionica je namijenjena je operaterima koji rade u KOMIS-210 Datum održavanja: 30.8.2022. Vrijeme održavanja:  10:00 – 13:00 h Radionica će se održati putem aplikacije ZOOM. Predavač: Dijana Lipovac Sadržaj IZRADA I PODEŠAVANJE WORD PREDLOŽAKA ZA ISPIS RJEŠENJA / RAČUNA Ispis rješenja – osnovni parametri Ispis računa