Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa. Cilj webinara je objasniti pogreške na E-poreznoj i kako ih riješiti u aplikaciji. Pokazati vezu između plaća i JOPPD obrasca – gdje se koje polje JOPPD-a puni iz aplikacije Plaća i naknada. Datum održavanja 29. listopada 2020. u 10 sati Planirano trajanje je 10:00-12:15 sati Webinar će se […].

Postupanje u upravnim stvarima zauzima ključno mjesto u radu niza različitih javnopravnih tijela, bez obzira je li riječ o postupanju državnih tijela, tijela JLP(R)S ili njihovih proračunskih korisnika u okviru javnopravnih ovlasti. Neka postupanja imaju relativno jednostavnu pravnu podlogu i repetitivni karakter, dok druga mogu biti izrazito složena i zahtijevati od službenika ekstenzivno poznavanje i […].