Svim korisnicima e-porezne, osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata pripremili smo Specijalistički seminar – Specifikacija nepovezanih uplata (SNU). Cilj radionice je objasniti svrhu SNU aplikacije. Educirati polaznike na koji način analizirati podatke u SNU i PKK, te kako se radi obrazaca SNU za pojedine slučajeve. Termin održavanja 19. listopada […].