LC WEBinar (Specijalistički seminar) – Procjena vrijednosti nekretnina i naknada za izvlaštenja održat će se u petak, 29. svibnja 2020. putem WEBinara. Osim primjene Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadajućih Pravilnika bit će obrađene i druge relevantne teme. U praksi se pokazalo kako postoji cijeli niz izazova koji se javljaju u provedbi […].