Datum održavanja 28.05.2020. u 10 sati Iako su u žarištu pažnje jedinica lokalne samouprave različita oslobođenja pravnih subjekata na njihovom području od niza javnih davanja, a uvijek aktualna problematika prisilne naplate diskretno je preselila u drugi plan, ista i dalje predstavlja jedno od najsloženijih područja rada u poslovanju naših gradova i općina. Uvažavajući trenutnu situaciju, […].