Danas smo suočeni s potpuno novom situacijom za koju se, nažalost, može pretpostaviti kako može imati dalekosežne učinke i bitno utjecati na sve dimenzije našeg privatnog i poslovnog života, slijedom čega moramo biti svjesni kako će se neki poslovni procesi morati i dalje provoditi, usporedno sa svim intervencijama zakonodavca kojima se nastoji ublažiti negativni učinci