Radionica Konzultantsko savjetovanje – Izjava o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S jnamijenjena je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Datum održavanja: 05. ožujka 2020. Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna […].