eRačun je u primjeni više od godinu dana, ali kako zaista funkcionira? Zakon propisuje da svi dobavljači u postupcima javne nabave moraju za svoje usluge ispostaviti eRačun, a naručitelj ga mora moći zaprimiti. Zvuči jednostavno, ali u praksi često nije tako. Još uvijek postoje brojne poteškoće i nejasnoće, a svi sudionici u procesu nisu se […].