Radionica Konzultantsko savjetovanje – Izjava o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva namijenjena je trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske i/ili jedne ili više JLP(R)S Datum održavanja: 02. ožujka 2020. Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika […].