Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao središnje tijelo za politiku javne nabave, donijelo je preporuku u vezi s provedbom postupka javnog otvaranja ponuda u novonastaloj situaciji izazvanoj epidemijom koronavirusa.

U slučajevima kada je obvezno javno otvaranje ponuda (u praksi je to najčešće otvoreni postupak javne nabave), sudjelovanje ovlaštenih predstavnika ponuditelja ali i drugih zainteresiranih osoba nije obvezno. Ali, prema odredbama Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016), ne može se niti zabraniti.

S obzirom na Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kojom je zabranjeno odnosno ograničeno održavanje javnih događaja i okupljanja, te obvezu poslodavaca da otkažu sastanke ili organiziraju telekonferencije kao i da koriste druge tehnologije za održavanje sastanaka na daljinu, preporuka je i u slučaju provedbe dijelova postupka javne nabave (kao što je javno otvaranje ponuda, i sl.) striktno postupanje sukladno istoj odluci, kao i drugim odlukama nacionalnog Stožera za civilnu zaštitu, te ostalih nadležnih tijela. Napominje se, da u slučaju postojanja zabrane organiziranja javnog otvaranja ponuda sukladno naprijed navedenoj Odluci, naručitelji mogu provesti javno otvaranje ponuda bez ovlaštenih predstavnika ponuditelja, ali i drugih zainteresiranih osoba, te se isto ne smatra kršenjem relevantnih odredbi ZJN 2016.

U slučaju postojanja interesa ovlaštenih predstavnika ponuditelja za sudjelovanjem na samom javnom otvaranju ponuda, kada je to moguće, potrebno je osigurati uvjete za sudjelovanje sukladno odlukama nadležnih tijela, ili ako su za to ispunjeni tehnički uvjeti, organizirati pristup zainteresiranih osoba javnom otvaranju ponuda korištenjem naprednih tehnologija za održavanje sastanaka na daljinu (video konferencije putem besplatnih aplikacija).

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta do daljnjeg neće pružati usluge dežurnog savjetnika na telefonu (utorkom i četvrtkom) niti održavati otvorena vrata.

Sukladno novonastaloj situaciji i Državna komisija je na svojoj web stranci objavila odluku 24. ožujka 2020. kako do daljnjega neće primati stranke osim ako je to nužno u izuzetim slučajevima koji će se posebno procijeniti.

Također i Elektronički oglasnik javne nabave RH moli da se, od četvrtka 19. ožujka 2020., Služba za pomoć korisnicima kontaktira isključivo elektroničkom poštom.

Pohvalno je što je Vlada RH na sjednici u utorak, 17. ožujka, donijela ukupno 63 mjere za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa, a jedna od donesenih mjera jest bezuvjetno produljenje trajanja projekta s rokom završetka u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, kao i obveze povrata sredstava s rokom dospijeća u ožujku, travnju i svibnju za 90 dana za sve projekte sufinancirane iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji su u provedbi.