Sustav SPI/KOMIS trenutno koristi oko 150 komunalnih poduzeća, gradova i općina. Velik broj među njima prikuplja naknade za korištenje i potrošnju (poduzeća), te naknadu za uređenje voda (JLS). Svi koji prikupljaju ove naknade dužni su podnositi redovita izvješća Hrvatskim vodama, tako da je LC u suradnji s HV pokrenuo projekt izrade izvješća unutar sustava SPI/KOMIS koja će našim korisnicima olakšati predavanje izvješća, a Hrvatskim vodama omogućiti da primaju jednoobrazna izvješća s podacima koji su im potrebni.

Razlog izrade ovakvoj izvješća su česti zahtjevi za pomoći od strane korisnika kada trebaju predati izvješće Hrvatskim vodama pa samo odlučili pomoći im ugrađivanjem izvješća verificiranog od strane Hrvatskih voda kako bi se kod obje strane ubrzao i olakšao proces primopredaje izvješća i obrade podataka u njima.

Ova izvješća će se vezati uz module UVD (usluga obračuna potrošnje vode) i NUV (naknada za uređenje voda) i kod korisnika koji imaju licence za ove module bit će vidljiva u glavnom izborniku aplikacije SPI/KOMIS. Također, izvješća se neće dodatno komercijalno prodavati već će biti dostupna svim korisnicima koji nabave ili već imaju module UVD i NUV.

Hrvatske vode | SPI