Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine« 32/2020), koji je stupio na snagu 20.03.2020. godine uvedene su slijedeće novine:

 • Uvode se dvije nove kategorije na koje se NE odnosi kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom:
  • poslodavce u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja
   – Poslodavci u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja oslobađaju se obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom, počevši od 1. travnja 2020
  • novoosnovane poslodavce
   – Novoosnovani poslodavci oslobođeni su obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom u razdoblju od 24 mjeseca od dana upisa u odgovarajući registar odnosno dana ustrojavanja prema posebnom propisu.
 • Mjesečna naknada za nezapošljavanja osoba s invaliditetom će zaključno sa zadnjim danom veljače 2020. iznositi 1.218,75 kn (30% minimalne plaće) dok će od ožujka 2020. godine iznositi 812,50 kn (20% minimalne plaće).