HR team

Adriana Bandalo, voditeljica Službe ljudskih potencijala

Adriana Bandalo diplomirani je psiholog koji voli ljude i organizacije, kao i načine integracije i aktiviranje svih resursa zaposlenika i ostvarivanje ciljeva. Dvanaestogodišnje iskustvo rada u vodećim korporacijama kontinuirano je nadograđivala edukacijama – Certificirani je trener SDI-a (Strength Deployment Inventory), NLP Practitoner i NLP Master, osnove realitetne terapije i kognitivno-bihevioralne terapije, wingwave coaching, mindfulness, trening za trenere te leadership akademiju. Kao interni trener organizirala je i provodila različite treninge od kojih su najznačajniji Komunikacijske vještine, SDI, Upravljanje stresom, Coaching i Upravljanje vremenom. Njezina specijalnost je coaching s rukovoditeljima u svrhu poboljšanja rezultata i postizanja zadovoljstva te sudjeluje u kreiranju raznih razvojnih programa.

Njen moto: Only I can change my life. No one can do it for me. (Carol Burnett)