Prilikom održavanja radionice Registra nekretnina u Gradu Opatiji, radionici se pridružio i Gradonačelnik Grada Opatije g. Ivo Dujmić, koji je još jednom dao punu podršku naporima radnog tima pod vodstvom konzultanata tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o, na organizaciji i implementaciji metode Upravljanja imovinom i aplikacije Registar nekretnina.

Tom prilikom naglašeno je kako registar imovine Grada Opatije predstavlja temelj za učinkovito upravljanje imovinom te da će rezultati dosadašnjeg, ali i budućeg samostalnog rada, biti zasigurno korisni u mnogobrojnim aspektima rada Grada Opatije.

Gradonačelnik Opatije na radionici | SPI  Radionica registar nekretnina | SPI

Dvije ideje potekle od samog Gradonačelnika vrlo su zanimljive, a radi se o objavi podataka imovine na Internet stranicama Grada Opatije, te praćenje aktivnosti građana i svih zainteresiranih za pojedinom jedinicom imovine.

Ocjenjujemo kako je potonje vrlo dobra ideja koja može u mnogome pomoći Gradskom vijeću i Gradonačelniku kao prikaz interesa građana za konkretnom imovinom Grada.
 
Više informacija o aktivnostima radionice možete pronaći na službenim stranicama Grada Opatije, a vijest o sudjelovanju Gradonačelnika ovdje.