10.01.2007. Grad Osijek uveo E-lokalnu riznicu|spi

Riječ je o suvremenom tehnološkom rješenju koje će olakšati poslovanje i Gradu i korisnicima gradskog proračuna. Oni će sada moći komunicirati s Gradom e-mailom te će se izbaciti višestruko potpisivanje istih dokumenata – rekao je Davor Lamza, član Poglavarstva zadužen za financije.
Prenose Večernji list, Poslovni Portal – Grad Osijek

Nakon uvođenja Integralnog računovodstvenog sustava i elektroničkog potpisa, Grad Osijek uveo je u studenom prošle godine i cash-pooling za trgovačka društva kojima je vlasnik i suvlasnik. Od siječnja ove godine Poglavarstvo uvodi E-lokalnu riznicu za proračunske korisnike.

    Možete se prijaviti još 2 puta.