Registar nekretnina uveden u operativni rad |spiNakon uspješno implementirane E-Lokalne Riznice Grad Osijek korača naprijed i predvodi u informatizaciji kako bi proveo optimalno upravljanje svojim nekretninama i osigurao njihovu punu ekonomsku eksplataciju. Primjena metodologije The Urban Institute-a i softverskih rješenja LIBUSOFT CICOM-a osigurava vlasniku povećanje prihoda od imovine za 10-30%, a time i znatno povećanje prihodovne strane proračuna
 
Aplikacija registar nekretnina je aplikacija kojoj je osnovna svrha da se prikupe svi podaci o svim jedinicama imovine za koje imate potrebu voditi evidenciju jer ta jedinica imovine za Vas stvara prihod ili trošak. Aplikacije je napravljena prema dugogodišnjim iskustvima LC tima, te suradnje s USAID-om i The Urban Institute-om prema njihovom modelu upravljanja imovinom.
 
Koncept fleksibilnosti
Prilikom izrade ove aplikacije uočena je potreba za fleksibilnosti na nivou podataka koji se unose za određene portfelje. U istoj aplikaciji pod jedinicom imovine gledaju se jedinice imovine poput stanova, trga, fontane, javne rasvjete, oborinskih kanala, groblja. Takve različite jedinice imovine imaju i različite karakteristike (obilježja). Koje karakteristike (obilježja) će se unositi u aplikaciju je određeno portfeljem. Za određeni portfelj odredi se koje će se karakteristike pratiti za njega te koji prihodi i troškovi. Na temelju toga za sve jedinice imovine koje se nalaze u tom portfelju moći će se upisati vrijednosti tih karakteristika, prihoda i troškova. Na ovaj način je osigurano kvalitetno vođenje EVIDENCIJE GRADSKE IMOVINE.
 
Veza na ostale aplikacije SPI
Svaka jedinica imovine, ukoliko postoje drugi programi SPI sustava može se povezati na SPI/KOMIS, Osnovna sredstva, Integralno Računovodstvo Proračuna. Sljedeća faza je povezivanje podataka iz katastra i gruntovnice te uspostava GIS-a.

Sljedeća faza registra nekretnina: uspostava GIS-a |spi