Porezna uprava nedavno je donesenim izmjenama propisa za pretporez uvela kontrolu korištenja pretporeza po ulaznim računima dobavljača koji su u sustavu PDV-a prema naplati. U skladu s tim u LC-u smo pripremili doradu u programu koja će omogućiti korisnicima jednostavno označavanje dobavljača u sustavu prema naplati kako bi se za njihove ulazne račune izdane od 1. prosinca na dalje mogao pratiti status plaćanja.

Podsjetimo, novi propis uvodi pravilo da se po ulaznim računima takvih dobavljača pretporez smije koristiti u obračunskom razdoblju u kojem je izvršeno plaćanje ulaznog računa. Primjena tog pravila počela je s 1. prosincem 2022. što znači da svi ulazni računi koji imaju datum izdavanja 1. prosinac 2022. više neće ući u obračun PDV-a ako nisu plaćeni.

Određivanje statusa

Korisnici moraju utvrditi tko su im poslovni partneri koji su u sustavu PDV-a prema naplati. Taj status moguće je odrediti tako da se provjere ulazni računi od dobavljača i napomene na njima, jer svi obveznici koji su u sustavu prema naplati moraju na svojim računima imati navedeno „obračun prema naplaćenim naknadama“.

Za sve takve dobavljače potrebno je na katalogu partnera staviti oznaku za PDV – „Po naplati“. Za daljnje praćenje ulaznih računa od tako označenih dobavljača brine se program. Prati se status zatvaranja ulaznog računa i pretporez će biti evidentiran u obračunskom razdoblju prema datumu plaćanja.