Usklađenje Salda konti izvještaja sa glavnom knjigom


Detalji događaja


Cilj radionice je pojasniti izradu izvješća za usklađenje u salda kontima, te izradu izvješća za usklađenje u računovodstvu proračuna. Radi se na podacima korisnika.