Specijalistički seminar – Upravni postupak u jedinicama lokalne i područne samouprave


Detalji događaja


Postupanje u upravnim stvarima zauzima ključno mjesto u radu niza različitih javnopravnih tijela, bez obzira je li riječ o postupanju državnih tijela, tijela JLP(R)S ili njihovih proračunskih korisnika u okviru javnopravnih ovlasti. Neka postupanja imaju relativno jednostavnu pravnu podlogu i repetitivni karakter, dok druga mogu biti izrazito složena i zahtijevati od službenika ekstenzivno poznavanje i odgovarajuću primjenu niza različitih materijalnopravnih i postupovnih instituta. Stoga smo pripremili posebno prilagođen multidisciplinarni specijalistički seminar namijenjen svima koji žele proširiti određena stručna znanja vezana uz bitne elemente radnih procesa za koje nisu izravno nadležni, ali ti elementi jesu (ili mogu biti) od odlučnog i presudnog značaja za učinkovito i zakonito obavljanje njihovih radnih zadataka. Temeljni cilj je upravo stvaranje šire slike o čitavom procesu, od svrhe provođenja do postizanja maksimalne radne učinkovitosti pa je osobito prikladna za one koji su tek na početku svog radnog vijeka u javnim službama na svim razinama vlasti u Republici Hrvatskoj.

Termin održavanja 29. listopada 2020. u Zagrebu

Više informacija i prijavnicu potražite OVDJE