SPECIJALISTIČKI SEMINAR: Lokalna riznica s objedinjenom glavnom knjigom u teoriji i praksi


Detalji događaja


Libusoft Cicom krajem lipnja organizira seminar pod nazivom “Lokalna riznica s objedinjenom glavnom knjigom u teoriji i praksi” na kojem ćemo sadržajno obuhvatiti sve aspekte sustava riznice od onog zakonskog do samog procesa pripreme za uvođenje, preduvjeta koje je potrebno zadovoljiti te procesa implementacije. Seminar je namijenjen nadležnom proračunu, odnosno svim jedinicima lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju najmanje jednog proračunskog korisnika.

Uz predavače iz Libusoft Cicoma, koji imaju značajno iskustvo u samom procesu uvođenja riznice kod jedinica lokalne i regionalne samouprave, na seminaru će izlagati te odgovore na pitanja sudionika dati i predstavnici Ministarstva financija i Državne revizije.

Ako imate pitanja za vanjske i/ili LC-ove predavače slobodno ih unaprijed pošaljite na mail maja.stargl@spi.hr

Sve detalje seminara možete pronaći u nastavku…

Vrijeme održavanja: 26. lipnja 2024., od 10 do 15 sati

Mjesto  održavanja: hotel Antunović, Zagreb

Predavači: Ana-Marija Tomašević i Maja Štargl-Ugljar, Libusoft Cicom d.o.o.

Danijela Stepić, MFIN

Sadržaj seminara:

  • zakonski aspekti riznice
  • preduvjeti za uvođenje riznice s objedinjenom glavnom knjigom
  • proces pripreme za uvođenje riznice
  • proces implementacije

NAPOMENA!

Za ovaj seminar nudimo promotivnu cijenu i za svakog sudionika pojedinačno iznosi 240,00 eura+PDV, dok za korisnike LC SPI rješenja cijena iznosi 120,00 eura + PDV.

PRIJAVNICA: