Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, LC edukativni centar, Zagreb


Detalji događaja


Poštovani,

obzirom na prošlogodišnji izuzetno dobar odaziv a i vaše želje prikupljene kroz analizu anketa koju ste ispunjavali na LC konferenciji Panorama 2012, početkom slijedeće godine organizirali smo za Vas Konzultantsku radionicu Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Osnovni cilj radionice je pomoć korisnicima u sastavljanju dokumenata potrebnih za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Za navedenu radionicu planirano je 5 termina u LC edukacijskom centru u Zagrebu:
13. i 19.02. 2013. godine.
 
Predviđeno trajanje obuke je od 9:00 do 15:00 sati.
Posebna napomena: sudionici trebaju sa sobom donijeti Upitnike popunjene prethodne godine i sastavljene Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti (sve Planove).
 
Predviđeni plan rada:

  • OTVARANJE RADIONICE I IZLAGANJE PLANA RADA
  • ZAKONSKI OKVIR
  • SADRŽAJ UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEÅ TAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA
  • ROKOVI SASTAVLJANJA I PREDAJE
  • RAZLIKE U ODNOSU NA PRETHODNU GODINUPRAKTIČNI RAD NA DOKUMENTIMA KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ IZJAVU:
  • UPITNIK
  • PITANJA I ODGOVORI 
  •  

NAPOMENA:

Cijena Konzultantske radionice je 1.000,00kn + PDV po sudioniku/radionici.
Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održane napredne obuke radionice.Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ukoliko se odlučite sudjelovati na radionici, molimo Vas da najkasnije do 10.02.2013. u 12:00 sati izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE.Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje a ne pojavljivanja i neotkazivanja u minimalnom roku od 48 sati, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.