Napredna obuka – Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha, kamatnih listova, Split


Detalji događaja


Radionica je namijenjena svim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste module opomena, ovrha i obračuna kamata. Cilj radionice je naučiti korisnike kako word predloške mogu sami mijenjati, dorađivati i testirati ispis, i u svakom trenutku sami napraviti predložak kakav im je potreban.

Termin održavanja: 08.04.2020. u LC edukativnom centaru Split

Sadržaj radionice:

  • otvaranje radionice i upoznavanje sa rasporedom rada
  • rad sa varijablama za izradu predložaka opomena i samostalna izrada predloška opomene
  • rad sa varijablama za izradu predložaka ovrha i samostalna izrada predloška ovrhe
  • rad sa varijablama za izradu predložaka kamatnih listova i samostalna izrada predloška kamatnih listova
  • testiranje ispisa svih samostalno formiranih predložaka

Planirano trajanje obuke je 09:30-15:00h

Više informacija i prijavnicu potražite OVDJE.