Napredna obuka – Planiranje u sustavu proračuna za proračunske korisnike


Detalji događaja


Namijenjeno svim proračunskim korisnicima (korisnicima JLP(R)S-a ali i korisnicima državnog proračuna).

​17.10.2016. godine u LC edukativnom centru Zagreb.

Planirano trajanje je od 09:30 do 15:00 sati.

Više informacija o edukaciji, programu rada te načinu prijave možete pronaći OVDJE.