Napredna obuka – Planiranje u sustavu proračuna – JLP(R)S


Detalji događaja


Namijenjeno svim JLP(R)S-ovima.

03.10.2016. i 05.10.2016. u LC edukativnom centru Zagreb.

Planirano trajanje je od 09:30 do 15:00 sati.

Više informacija o edukaciji, programu rada te načinu prijave možete pronaći OVDJE.