NAPREDNA OBUKA: Ispravak obračuna socijalne skrbi


Detalji događaja


Cilj napredne obuke koju provodimo 19. lipnja putem ZOOM-a je pokazati kako ispraviti isplaćen obračun socijalne skrbi, kako proknjižiti takav obračun te kako ispraviti podatke na JOPPD obrascu za ispravljeni obračun. Namijenjena je osobama koje rade na evidenciji i isplati socijalnih davanja korisnicima.

Vrijeme održavanja: 19. lipnja 2024. u trajanju od 10 do 13 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavači: Neda Aviani

Sadržaj: 

  • Analiza situacija u kojima dolazi do ispravka obračuna socijalne skrbi
  • Formiranje ispravak obračuna socijalne skrbi u SPI sustavu (Aplikacija 212)
  • Provođenje knjiženja ispravka obračuna do glavne knjige
  • Ispravak podataka na JOPPD obrascu

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 130,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: