KONZULTANTSKO SAVJETOVANJE ZA JLP(R)S I PRORAČUNSKE KORISNIKE JLP(R)S: Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje


Detalji događaja

 • Date:
 • Kategorije:

Imovina je jedna od najznačajnijih dodatnih vrijednosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika. Sve više se od strane nadležnih institucija provode inicijative aktiviranja imovine i stvaranja dodatnih vrijednosti temeljem toga. Temelj za aktiviranje je pravovaljana računovodstvena i sadržajna informacija o osnovnim sredstvima kojima raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Stoga vam donosimo konzultanstko savjetovanje pod nazivom “Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje” što će biti korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S.

Vrijeme održavanja: 6. prosinca 2022., u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavačica: Ines Vidaković

Sadržaj:

 • Dugotrajna imovina i sitni inventar
 • Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
 • Uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti – obveza Odluke Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
 • Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu
 • Godišnji popis imovine: svrha, obveznici, rokovi, priprema, odluke Čelnika i najčešće nepravilnosti kod popisa i rashodovanja
 • Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
 • Korištenje podskupine 915 – promjene u vrijednosti i obujmu imovine
 • Međusobni prijenosi nefinancijske imovine između proračuna
 • P-VRIO obrazac –  izrada bilješki i problematika konsolidacije

NAPOMENA: 

Prijave su s 29. studenim zatvorene! Otvorene su prijave za novi termin i možete se prijaviti za 14. prosinca 2022. Detalje pronađite OVDJE.

Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1000,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/dan“ mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

U cijenu konzultantskog savjetovanja uključeni su radni materijali.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.