Godišnji obračun poreza pri zadnjoj isplati plaće (KOP)


Detalji događaja


Cilj radionice:  Pokazati izmjene Zakona o porezu na dohodak sa stajališta godišnjeg obračuna poreza na dohodak. Educirati polaznike kako napraviti godišnji obračun poreza na dohodak u programu SPI/Obračun plaća i drugog dohotka.