BESPLATAN WEBINAR: GIS – najmoćniji alat lokalne samouprave


Detalji događaja


Geinformacijski sustav (GIS) informatički je sustav za prikupljanje, pohranu, pretraživanje, analiziranje i prikazivanje podataka koji se odnose na određeno područje. U Libusoft Cicomu GIS kontinuirano razvijamo i usklađujemo s potrebama naših korisnika. Tako SPI GIS nudi brojne mogućnosti koje između ostalog doprinose kvalitetnijem prikazu podataka, evidenciji imovine ali primjerice i pravednijoj naplati naknada te povećanju prihoda.

Kako biste se što bolje upoznali sa svim prednostima i kvalitetama tog alata za vas smo organizirali poseban webinar, u potpunosti besplatan. Tijekom webinara naši stručnjaci će vas upoznati sa svime što GIS omogućava, a imat ćete i prigodu postaviti im sva dosad neodgovorena pitanja. Stoga budite s nama 7. prosinca 2023. na ZOOM-u i doznajte sve što ste ikad željeli znati o GIS-u.

Vrijeme održavanja: 7. prosinca 2023. u trajanju od 10:30-11:30 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavači: Vilma Plavčić, Dominik Etlinger, Tomislav Jogun, Tena Dručak

Sadržaj: 

10:30 – 10:35 Uvod i otvaranje webinara

10:35 – 10:40 Sve o GIS-u u 5 minuta

 • Što je GIS?
 • Koji podatci se vide u GIS-u i otkud se povlače?
 • Koje su mogućnosti GIS-a?

10:40 – 11:00 Tržišni i inovativni potencijal GIS-a

 • Prikaz prostornih planova
 • Prikaz katastarskih podataka
 • Prikaz rasporeda pražnjenja posuda za otpad
 • Prikaz komunalnih naknada i obveza
 • Evidentiranje nekretnina i komunalne infrastrukture
 • Evidencija groblja i navigacija do grobnih mjesta
 • Kako povećati prihode uz pomoć GIS-a?

11:00 – 11:15 Integracija SPI poslovnih aplikacija i GIS-a

 • S kojim se SPI poslovnim aplikacijama može povezati GIS?
 • Prednosti integracije SPI poslovnih aplikacija s GIS-om
 • Mogućnosti GIS-a nakon integracije s drugim SPI poslovnim aplikacijama

11:15 – 11:30 Kako vam GIS olakšava svakodnevni posao?

 • Primjeri dobre prakse

NAPOMENA:

Webinar je besplatan

PRIJAVA: