Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci d.o.o. i TIM4PIN d.o.o. u opatijskom hotelu Milenij 27. i 28. studenog organiziraju konferenciju pod nazivom „Ključni izazovi ekonomskog rasta i razvoja lokalnih samouprava u 2016. godini“.

Konferencija je namijenjena predstavnicima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave, i ostalim predstavnicima privatnog i javnog sektora i svim dionicima lokalnog ekonomskog razvoja u Republici Hrvatskoj. Dvodnevna konferencija bit će posvećena unaprjeđenju potencijala lokalnih samouprava u generiranju brzog gospodarskog rasta i razvoja na svom teritoriju kroz primjenu najviših svjetskih standarda u pogledu kvalitete lokalnih javnih usluga te izvođenje investicijskih projekata u okviru suradnje javnog i privatnog sektora.

Prvi dio konferencije bit će fokusiran prema ulozi ključnih institucija javnog sektora vezanim uz ograničenja rasta i razvoja lokalnih samouprava, problemima i prilikama u okviru sustava upravljanja javnom imovinom te izazovima upravljanja lokalnim samoupravama.
U drugom dijelu konferencije predstavit će se projekti pametnih gradova (SmartCities) u okviru programa stvaranja Centara kompetencija, održat će se prezentacija gotovih modela financiranja investicija u javnu infrastrukturu po principu „ključ u ruke“ i po načelu „Revenue Generating Projects“ te će se analizirati financijski i proračunski okviri lokalnih samouprava i mogućnosti iskorištenja programa sufinanciranja. Također, bit će riječi o kreditiranju infrastrukturnih projekata i projekata poticanja energetske učinkovitosti i gospodarenja otpadom.

Pozivamo Vas da se pridružite i podržite naša nastojanja prema otvaranju diskusije o unaprjeđenju razvojnih mogućnosti lokalnog sektora u RH i poticanju rasta gospodarstva na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Sve informacije o Konferenciji možete dobiti na broj telefona 051/688-296 i e-mail adrese cler.efri@gmail.com. Prijave na Konferenciju vrše se putem Internet stranice Centra i Internet stranica TIM4PIN.

Program rada se nalazi u privitku.