LC Edukacije

Napredna obuka namijenjena svim korisnicima SPI sustava (onima koji koriste navedene module i onima koji bi željeli koristiti navedene module) Cilj radionice je pokazat sustav praćenja naplate potraživanja u aplikaciji salda konti. Početak praćenja preko modula Praćenje naplate potraživanja u salda kontima do formiranja ovrha i praćenja naplate ovrha kroz godine. Na radionici pokazat će [...].
Napredna obuka Priprema polugodišnjih financijskih izvještaja namjenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva. Cilj radionice je s korisnicima proći proces pripreme za izradu polugodišnjih financijskih izvještaja. Sadržaj radionice: 1. Zakonska osnova 2. Usklađenje i pripreme za izradu zakonskih izvještaja 3. Izrada polugodišnjih financijskih izvještaja 4. Konsolidacija Datum održavanja: 18.06.2020. Planirano trajanje obuke je 09:30-15:00h Napredna obuka [...].
Napredna obuka Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha, kamatnih listova je namijenjena svim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste module opomena, ovrha i obračuna kamata. Cilj radionice je naučiti korisnike kako word predloške mogu sami mijenjati, dorađivati i testirati ispis, i u svakom trenutku sami napraviti predložak kakav im je potreban. Datum održavanja: 16.06.2020. [...].
Svim korisnicima proračunskog računovodstva pripremili smo Naprednu obuku Usklađenje i kontrola podataka kao priprema za što kvalitetniju i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja. Cilj radionice je pomoći korisnicima u procesu usklađenja i pripreme za financijske izvještaje. Datum održavanja: 02.06.2020. Planirano trajanje obuke je 09:30-15:00h Napredna obuka održat će se online, putem aplikacije Zoom. Sadržaj napredne obuke: [...].
U prethodnom razdoblju imali smo veliki broj novosti koje su utjecale na dosadašnji način poslovanja, od odgode financijskih izvještaja, promjena u obračunu plaća, odgodama plaćanja poreza i doprinosa, smanjenom priljevu sredstava u proračun , beskamatnog zajma itd. Mjere socijalnog distanciranja polako se ukidaju i poslovanje se vraća u normalno stanje. Termin održavanja  27.05.2020. Planirano trajanje [...].
LC edukacije u svibnju održavaju se putem weba. Naši stručni konzultanti pripremili su relevantan, aktualan sadržaj i kvalitetne materijale. Pridružite se i zajedno s nama ostanite korak ispred. Napredna obuka – Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka namijenjena je korisnicima koji rade obračun plaće i pripremaju JOPPD obrazac. Cilj radionice jr osposobiti korisnike za samostalno [...].
LC edukacije u svibnju održavaju se putem weba. Naši stručni konzultanti pripremili su relevantan, aktualan sadržaj i kvalitetne materijale. Pridružite se i zajedno s nama ostanite korak ispred. Svim korisnicima e-porezne, osobama koje rade na usklađenju podataka poslanih JOPPD obrazaca i nepovezanih uplata pripremili smo Konzultantsko savjetovanje – Specifikacija nepovezanih uplata (SNU).  Cilj radionice je [...].
LC edukacije u svibnju održavaju se putem weba. Naši stručni konzultanti pripremili su relevantan, aktualan sadržaj i kvalitetne materijale. Pridružite se i zajedno s nama ostanite korak ispred. Na radionici pokazat ćemo korisnicima kako se riješavaju najčešće postavljana pitanja za rad unutar aplikacije salda konti: što ako imam dokumenata otvorenih a opomene se ne formira, [...].
LC edukacije u svibnju održavaju se putem weba. Naši stručni konzultanti pripremili su relevantan, aktualan sadržaj i kvalitetne materijale. Pridružite se i zajedno s nama ostanite korak ispred. Napredna obuka – Integrirani sustav salda konti i glavna knjiga (proračunska) namijenjena je svim proračunskim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste integralno kontiranje i salda konti. Cilj [...].
LC edukacije u svibnju održavaju se putem weba. Naši stručni konzultanti pripremili su relevantan, aktualan sadržaj i kvalitetne materijale. Pridružite se i zajedno s nama ostanite korak ispred. Cilj Napredne obuke – Napredno proračunsko računovodstvo kroz SPI je s korisnicima proći postavke integralnog kontiranja za sve analitičke evidencije, prikazati konkretne primjere različitih poslovnih situacija i [...].
LC edukacije u svibnju održavaju se putem weba. Naši stručni konzultanti pripremili su relevantan, aktualan sadržaj i kvalitetne materijale. Pridružite se i zajedno s nama ostanite korak ispred. Napredna obuka – Ispravak obračuna plaće i drugog dohotka namijenjena je korisnicima koji rade obračun plaće i pripremaju JOPPD obrazac. Cilj radionice jr osposobiti korisnike za samostalno [...].
Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike [...].
Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike [...].
Svim korisnicima profitnog računovodstva pripremili smo Naprednu obuku – Napredna obuka – Priprema godišnjih izvještaja za profitne korisnike.  Cilj radionice je s korisnicima proći proces pripreme za izradu godišnjih financijskih izvještaja. Termini održavanja: 25.02.2020. u LC edukativnom centaru Zagreb Sadržaj radionice: Zakonska osnova Usklađenje i pripreme za izradu zakonskih izvještaja Izrada godišnjih financijskih izvještaja Planirano [...].
Napredna obuka – Evidencija poslovnih događaja, financijska izvješća i usklađenja u sustavu neprofitnih organizacija namijenjena je svim neprofitnim korisnicima. Cilj radionice “Planiranje u sustavu neprofitnih organizacija” je proći s korisnicima zakonsku osnovu i sam proces pripreme plana u sustavu neprofitnih organizacija Datum održavanje obuke je 16.01.2020. u LC edukativnom centru Zagreb Planirano trajanje je od [...].
Elektronički račun najzastupljeniji je elektronički dokument u cijelom svijetu i zato ga mnogi smatraju okosnicom digitalne transformacije. Jedino račun izdan, prenijet i zaprimljen u strukturiranom elektroničkom formatu, koji omogućuje njegovu automatsku i strojnu obradu, jest eRačun. Sve ostalo su samo računi. Svim korisnicima koji su obveznici slanja i primanja e-Računa pripremili smo Naprednu obuku – [...].
Svim korisnicima Uredskog poslovanja, a posebno voditeljima pisarnica pripremili smo Naprednu obuku – WEB uredsko poslovanje. Cilj obuke je upoznavanje korisnika s novim WEB uredskim kao i korištenje naprednih funkcionalnosti i novih dorada u programu. Datum održavanja napredne obuke: 12.03.2020. u LC edukativnom centru Zagreb Planirano trajanje obuke: 09:30-15:00h Sadržaj radionice: Upoznavanje sa novim WEB Uredskim. Upoznavanje [...].
Kako bismo vas uputili na koji način završiti staru i pripremiti se za početak nove poslovne godine, naši konzultanti su organizirali radionicu napredne obuke pod nazivom Priprema za kraj poslovne godine i početak nove, te  godišnjih financijski izvještaji. Radionica napredne obuke namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva. Cilj radionice je uputiti korisnike na koji način [...].
Svim korisnicima proračunskog računovodstva pripremili smo Naprednu obuku – Usklađenje i kontrola podataka kao priprema za što kvalitetniju i jednostavniju pripremu financijskih izvještaja. Cilj radionice je pomoći korisnicima u procesu usklađenja i pripreme za financijske izvještaje. Termini održavanja: 14.01.2020. u LC edukativnom centaru Zagreb 16.01.2020. u LC edukativnom centaru Osijek Sadržaj napredne obuke: Uvod – [...].
Od 01. siječnja 2019. godine na snazi je novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine br. 111/18) kojim je propisana obveza davanja godišnje Izjave za čelnika proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnika trgovačkih društava u vlasništvu Republike [...].