Sukladno odredbama iz Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 74/14), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trebaju voditi predmetnu bazu podataka (primjerice: Registar pomoćnih podataka). Istu JLP(R)S mogu ustrojiti, sukladno općim aktima predstavničkog tijela, te podatke o cijenama ažurirati na temelju dobivenih isprava od javnih bilježnika, koji ovjeravaju potpise na ispravama o prodaji ili drugim načinima raspolaganja nekretninama. LC aplikacija REGISTAR NEKRETNINA, sa svojim modulom BKC, u cijelosti omogućava vođenje pribavljenih podataka o prometu nekretnina, kao i o ugovorenim cijenama zakupa odnosno najma.

Kod više JLP(R)S primjećeno je da su javni bilježnici već dostavili značajan broj ugovora,  tj. s ispunjenjem ove svoje obveze (rok je 15 dana po isteku mjeseca u kojem je ovjeren potpis na ispravi). Nadalje, sadržaj podataka u ugovorima o kupoprodaji, zakupu i najmu, jako je neujednačen, tako da često nedostaju bitni podatci, za namjenu koja je definirana po Uredbi (npr. nema adrese, katastarske čestice, starosti nekretnine i drugih važnih podataka za utvrđivanje vrijednost nekretnine). Javni bilježnici dostavljaju i druge vrste ugovora JLP(R)S (npr. međuvlasničke ugovore o upravljanju nekretninom), koji nisu predmet navedene Uredbe. No, mišljenja smo da sve dobivene isprave od javnih bilježnika mogu jako dobro poslužiti JLP(R)S za ažuriranje i drugih baza podataka bitnih za funkcioniranje samouprave (KOMIS, porezne evidencije, itd.).

REGISTAR NEKRETNINA, kao sveobuhvatna baza podataka o imovini, i u ovom slučaju se potvrdio kao odlična aplikacija, koja omogućava da se u kratkom roku u operativan rad implementira Baza podataka o kupoprodajnim cijenama (BKC) za predmetnu namjenu kod gradova i županija, posebno brzo kod onih koji već imaju instaliran REGISTAR NEKRETNINA. Grad Zagreb je ustrojio poseban Registar pomoćnih podataka u koji ulazi i Zbirka kupoprodajnih cijena, o čemu će biti više govora u četvrtak, 25. rujna na Savjetovanju pročelnika u sklopu Savjetovanja pročelnika JLP(R)S.